BejelentésAratóné Könyv Ágnes okleveles szakfordító
Megbízható szakfordítások

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
 

SZOLGÁLTATÁSOK:

Fordítás

Okleveles szakfordítóként jogosult vagyok a külföldi felhasználású hivatalos okmányok fordításának hitelesítésére, illetve a fordítás fordítói hitelesítési záradékkal való ellátására, igény szerint.

 

Általános szövegek fordítása

  • Levelezés,
  • Honlapok,
  • Cégbemutatók,
  • Prezentációk,
  • Programfüzetek,
  • Marketingkommunikációs (reklám) anyagok,
  • Oktatóanyagok fordítása.

Szakfordítás

Az alábbi szakterületeken vállalok fordítást:

 

• Jogi anyagok fordítása:

 

törvények, kormányrendeletek, határozatok, uniós jogszabályok; alapító okiratok; különböző szerződések: adásvételi, bérleti, kereskedelmi, biztosítási, támogatási, vállalkozói szerződések; jegyzőkönyvek, stb.

 

• Gazdasági, kereskedelmi, pénzügyi fordítások:

 

kereskedelmi szerződések és mellékleteik, árajánlatok, termékleírások, alapító okiratok, cégkivonatok, könyvvizsgálói jelentések, éves beszámolók, adóigazolások, üzleti tervek, fejlesztési stratégiák, ajánlatkérések, ajánlatok, pályázati dossziék, banki politikák és eljárások, bankgaranciák, -információk, jegyzőkönyvek, piackutatások, tender anyagok, stb.

 

• Humán erőforrás vonatkozású fordítások:

 

munkaszerződések, munkaköri leírások, munkaerő értékelések, nyomtatványok, kérvények, nyilatkozatok, meghatalmazások, stb.

 

Könyvek, albumok, szépirodalmi próza

 

• Művészeti, művészettörténeti szövegek:

 

cikkek, elemzések, megnyitó szövegek, munkatervek, bemutatkozók, stb.

 

• Műszaki szövegek (mechanika/gépészet, autóipar, építőipar, fuvarozás):

 

használati, szerelési, karbantartási utasítások; műszaki előírások; munkavédelmi, tűzvédelmi anyagok; minőségi, megfelelőségi tanúsítványok, stb.

 

• Idegenforgalom, vendéglátóipar, turizmus:

 

idegenforgalmi-turisztikai és vendéglátó-ipari jellegű szövegek, prospektusok és ismertetők; sajátos honlapok, árajánlatok; utazási irodák különböző anyagai; szállodák, vendéglők ajánlatai, étlapok, gasztronómiai leírások, stb.

 

• Személyes okmányok:

 

házassági anyakönyvi kivonat, születési anyakönyvi kivonat, örökbefogadási okirat, személyazonosító igazolvány, lakcímigazolvány, útlevél, járművezetői engedély, munkakönyv, erkölcsi bizonyítvány stb.

 

• Tanulmányi dokumentumok:

 

oklevelek, bizonyítványok, törzskönyvi kivonatok, tantervek, igazolások.

 

• Tanulmányok:

 

cikkek, dolgozatok, esszék, szakdolgozatok, összefoglalók, munkatervek, stb.

Nyelvi lektorálás

 

A már lefordított anyag lektorálását és eredetivel történő összevetését vállalom, amennyiben a fordítás minősége ezt lehetővé teszi.

 

További tájékoztatásért kérem, szíveskedjen felvenni velem a kapcsolatot!
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!